KWPN Drenthe

Het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland) is de Nederlandse fokkerij-organisatie voor spring- en dressuurpaarden, tuigpaarden en Gelderse paarden. Een 22.000 leden zijn in Nederland aangesloten. Prestatiegerichtheid, duurzaamheid en het aansprekende exterieur zijn de belangrijkste factoren waarop het internationale succes van het Nederlandse paard is gebaseerd.

KWPN Organisatie
Het KWPN is een vereniging met een democratische vertegenwoordigende structuur. De Ledenraad, bestaande uit gekozen vertegenwoordigers van alle KWPN-afdelingen, is het hoogste orgaan. De Ledenraad stelt onder meer de begroting en de jaarrekening vast en controleert op hoofdlijnen het beleid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding van het stamboek.

Onder leiding van de directeur zijn de werknemers van het KWPN-kantoor verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, zoals dat is vastgesteld door Algemeen Bestuur en Ledenraad. Op lokaal niveau is het KWPN georganiseerd in afdelingen. Daar waar afdelingen samen een provincie vormen, wordt uit de afdelingsbesturen een regioraad geformeerd, die de organisatie van keuringen tot taak heeft. Het bestuur toetst de foktechnische adviezen en baseert op deze adviezen het foktechnische beleid van de vereniging. Op foktechnisch terrein heeft het Algemeen Bestuur in de Fokkerijraad een belangrijke adviseur.

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*